Megemlékező ünnepségek

• 50 éves évforduló

Március 2-6. között a Mircea Eliade Főgimnázium magyar tagozatával közösen rendezvénysorozatot szerveztünk a segesvári magyar középfokú oktatás alapításának 50. évfordulója alkalmából. Szavalóversenyekre került sor (külön az V-VIII. és a IX-XII. osztályosok részére), amelyen öt iskola és a magyarországi testvériskolák (Keszthely, Hévíz, Békéscsaba és Kiskunfélegyháza) diákjai vettek részt. A testvériskolák és a segesváriak egész délutánt betöltő előadásokkal örvendeztették meg a szépszámú közönséget. Nagy sikert aratott annak a DVD-nek a bemutatása, amelyet egy négytagú csapat: Dudás László, Voith Katalin, Győrfi Edit (az iskola volt diákjai) és Győrfi László (az iskola volt tanára) készített közel ötéves munkával, s amely interjúkat tartalmazott az iskola volt- és jelenlegi tanáraival, illetve diákjaival. Ugyanakkor került sor az évforduló alkalmából készült tartalmas, 254 oldalas Emlékkönyv bemutatására is, amely a megalakulástól eltelt 50 év főbb eseményeit tartalmazta.

A rendezvénysorozat csúcspontját a március 6-i rendezvények jelentették. Délelőtt, a Gaudeamus Alapítvány és Baráti Társasága tartott ünnepi gyűlést, ahol elismerő oklevelek átadására került sor, ez után következett az elhuny tanárok és diákok emlékére állított kopjafa felavatása. Ezt követte a segesvári és környékbeli magyar oktatás jövőjéről szervezett kerekasztal-megbeszélés, amelyen neves oktatási szakemberek vettek részt az RMDSZ, RMPSZ és az Oktatási Minisztérium, valamint a megyei tanfelügyelőség részéről. Délután a város művelődési termében került sor a gálaműsorra és elismerő oklevelek átadására. Az ötnapos rendezvénysorozaton több mint 800 érdeklődő vett részt, zömében volt és jelenlegi tanárok, diákok.

• Megemlékező ünnepségek szervezése a líceumi magyar tagozat alapításának 35. és 40. évfordulója alkalmából

1995. május 6-7-én megemlékező ünnepséget szerveztünk a Mircea Eliade Főgimnázium magyar tagozata alapításának 35. évfordulója alkalmából, amelyen mintegy 300 volt diákunk vett részt. Az ünnepi megemlékezést a diákok szép és színvonalas műsora tette emlékezetessé. Erre az alkalomra egy kis emlékkönyvet szerkesztettünk, „35 éves a segesvári magyar tannyelvű gimnáziumi oktatás” címmel, amely röviden összefoglalta az elmúlt évek történéseit iskolánk életében. Ugyanakkor emlékplaketteket és jelvényeket is készítettünk.

2000. május 5-6-án megemlékeztünk a tagozat fennállásának 40. évfordulójáról. Az ünnepségek két napján mintegy 400-an vettek részt és az ünnepi megemlékezést újra egy emlékezetes műsor követte, a „Kikerics” néptáncegyüttes fellépésével.

Az ünnepi alkalomból kiadott újabb emlékkönyv címe: „40 éves a segesvári magyar líceumi oktatás”, ugyanakkor emlékplakettek és jelvények is készültek.