A tízéves Gaudeamus Alapítvány

• Megemlékező rendezvénysorozat a Gaudeamus Alapítvány megalakulásának 10. évfordulója alkalmából

A „Kikerics ” néptáncegyüttes gálaműsora, megalakulásának 10. évfordulóján, amelyet 2003. október 11-én tartottunk hatalmas sikerrel, mintegy 400 résztvevő jelenlétében, amelyen Borbély-Kiss Edith és Borbély-Kiss László vezetésével, a „Kikerics” különböző korosztályainak fellépése mellett, a keszthelyi küldöttség néptáncsoprtja is szerepelt. Az együttes megalakulása alkalmából egy szép kivitelezésű füzet kiadására is sor került, amelyben fényképekkel illusztrálva mutatják be 10 éves tevékenységük fontosabb állomásait és díszokleveleket kaptak azok, akik rendkívüli módon járultak hozzá az együttes sikereihez.

Október 12-én ünnepi közgyűlésen emlékeztünk meg alapítványunk tízéves tevékenységéről, díszoklevélben részesültek azok a személyek, akik tevékenységükkel nagy mértékben hozzájárultak az elért sikerekhez. Ekkor alakult meg a Gaudeamus Alapítvány Baráti Társasága is, azokból a személyekből és intézményekből, akik és amelyek jelentős anyagi támogatást nyújtottak alapítványunknak a 2003. évben és sor került egy szép kivitelezésű füzet átadására, amely tartalmazza a Baráti Társaság tagjainak névsorát és rövid bemutatkozását.

Október 17-18-19-én nagyszabású rendezvényre került sor, „Szórványkollégiumok találkozója és tanácskozása” című témával, amelyen több mint 100 résztvevő volt jelen, határon innen és túlról. A legkiválóbb hazai és magyarországi szakértők, a támogató alapítványok (IKA, Apáczai Közalapítvány, Iskola és Communitas Alapítvány, Heltai) képviselőinek jelenlétében, a tanácskozás nemcsak a szórványkollégiumok problémáit tárgyalta, hanem felvetette a szórványélet számtalan más vetületét is. Legnagyobb eredményének talán azt tartom, hogy egy félnapos, jó hangulatú, nyugodt beszélgetés során tapasztalatot cserélhettünk a szórványkérdés témakörében, eltérően a hasonló jellegű rendezvényektől, ahol a feszített ritmus miatt sohasem sikerül egy ilyen, közös beszélgetés, ahol mindenki elmondhatja a problémáit, mert nem sürgeti senki. A közös és sajátos problémák ismertetése után számos érdekes megoldási javaslat is született és az együttműködést segítendő, beindítottunk egy közös levelezési listát.