Kapcsolattartás a civil szférával

• Kapcsolatok kialakítása és ápolása civil szervezetekkel és intézményekkel.

Ma már nem lehet elszigetelten tevékenykedni, ezért már a kezdetektől arra törekedtünk, hogy szoros kapcsolatokat alakítsunk ki minél több civil szervezettel. Tevékenyen vettünk részt az ERMACISZA által szervezett mind a hat Civil-Fórumon, ahol előadásokkal és felszólalásokkal járultunk hozzá a fórum sikeréhez. Rajta vagyunk az ERMCISZA levelező-listáján, így hozzájutunk a civil szervezetek minden fontos információjához.

Szoros és gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fenn a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvánnyal, ahonnan rendszeresen megkapjuk a könyvtárakkal kapcsolatos információkat, képzéseiken veszünk részt, ugyanakkor képviseltetjük magunkat minden olyan rendezvényen, ahol a szórványtevékenységekről és általában a civil szervezetek munkájáról van szó. Állandó kapcsolatban állunk az Illyés- és az Apáczai Közalapítvánnyal, az Iskola- és a Communitas Alapítvánnyal, a Határon Túli Magyarok Hivatalával és a Magyar Oktatási Minisztériummal, valamint a Pro Hungaris Alapítvánnyal. Az utóbbi években szoros kapcsolat alakult ki alapítványunk és a Szüloföld Alap Iroda, valamint a Pro Diaspora – Szórványért Egyesület között.

Részt vettünk a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének 2004. szept. 9-én, Kolozsváron tartott alakuló gyűlésén és csatlakoztunk a Szövetséghez, hasonló képpen aláírtuk az Erdélyi Magyar Szórványszervezetek Egyesületének a létrehozási szándéknyilatkozatát 2004. szept. 11-én és aktív részt vállaltunk az egyesület létrehozásában. Továbbra is rendszeres résztvevői vagyunk a civil fórumoknak, ahol rengeteg tapasztalatot lehet szerezni.

Állandó kapcsolatot tartunk fenn a szórványkollégiumokkal, részt veszünk a különböző tanácskozásokon.

Kialakítottuk kapcsolatunkat a NEFMI-vel, a Nemzeti Kulturális Alappal és a Bethlen Gábor Alapítvánnyal, majd 2002-ben a bukaresti AFCN-nel (Aministratia Fondului National Cultural), már több pályázatot nyújtottunk be.