Relații cu sectorul civil

Întreținirea unor relații strânse cu alte societăți și fundații din țară și străinătate.