Baráti Társaság

FELHÍVÁS

A Gaudeamus Házban 1999-ben megnyitott bentlakás évente szépült, bővült, az idén elnyerte végső formáját, amennyiben elvégeztük a belső festést, mázolást és parkettezést, már csak a külső vakolás van hátra, amire 2003-ban kerül sor.

A bentlakás működtetése részben a diákok hozzájárulásából, (ez nem egészen egyharmada az összköltségeknek) saját bevételekből (turistacsoportok fogadása, számítógépes és nyelvtanfolyamok szervezése), részben pályázati támogatásból, habár nagy erofeszítések árán , de eddig sikerült. A gáz, villany, víz és más szolgáltatások árának nagymértékű növekedése egyre inkább megnehezíti a költségek térítését, emellett még a személyzet (két nevelő, könyvelő és gondnok) fizetését is biztosítanunk kell.

2003 tavaszán elkészült az új épület A-szárnya, beindult a kantin , majd a lehetőségek függvényében hozzákezdünk a B-szárny (művelődési központ) építéséhez is, ami természetesen növeli a működtetési költségeket, de ugyanakkor újabb bevételekhez is juttathat, főleg a turisztika révén.

Mint már előbb is említettem, a költségek fedezését részben pályázati pénzekből fedezzük, amelyek teljesen bizonytalanok. Rendkívül sajnálatos lenne, ha olyan helyzetbe jutnánk, hogy be kell zárnunk a bentlakást, ahol több mint 50 tanulónak biztosítunk megfelelő szállás és tanulási feltételeket, ha minden igyekezetünk ellenére nem tudnánk előteremteni a költségek fedezéséhez szükséges pénzt.

Ezért arra gondoltam, hogy alakítsuk meg a GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY BARÁTI TÁRSASÁGÁT, amely részben biztosítaná a bentlakás működtetését, mivel meggyőződésem, hogy sokan vannak olyanok, akik szívükön viselik a bentlakás, és ezzel együtt a segesvári magyar nyelvű oktatás ügyét. Nemcsak személyek, hanem vállalatok, vagy más intézmények (amelyekben volt tanítványaink vezető állásban vannak, vagy munkatársak) is tagjai lehetnek a BARÁTI TÁRSASÁGNAK.

A tagság feltétele évi minimum 100 euró, vagy annak megfelelő lej befizetése az alapítvány bankszámlájára, egy vagy több részletben. Szponzorizálási szerződést is köthetünk, ha igény van rá. Az alapítvány vállalja, hogy minden lehetséges alkalommal népszerűsíti a BARÁTI TÁRSASÁG tagjait vagy azok cégeit, ha magánvállalkozók, évente egyszer írásbeli tájékoztatót küld az adományok felhasználásáról és évente egy alkalommal ünnepi találkozót szervez a tagok számára. Egy kis füzet kiadására is gondoltam, amely tartalmazza a tag (magánvállalkozás, intézmény, stb.) nevét és azokat az adatokat, amelyeket szükségesnek tart közölni magáról, valamint egy kitűző elkészítését is tervezzük.

Aki vállalja a tagságot, az nem kötelezi el magát egész életére, hanem csak addig, amíg erre lehetősége adódik. Ez úgyis csak egy átmeneti megoldás, mivel szilárd meggyőződésem, hogy néhány év alatt önellátókká válhatunk, csak ismertté kell tennünk a turisztikai lehetőségeket, olyannyira, hogy nemcsak szállást és étkezést biztosítunk, hanem nyári táborokat, konferenciákat és turista utakat is szervezünk a környező tájakra.

Örülnék, ha idejében kapnék választ felhívásomra, hogy megindíthassuk egy szép kivitelezésű kis kiadvány szerkesztését, amely tartalmazza a kért adatokat, amellyel a tag, vagy intézménye szeretne szerepelni (kis reklámfüzetnek is vehetnénk). A kiadványban szigorúan csak azok az adatok fognak szerepelni, amelyeket a tag közöl magáról, vagy vállalatáról. Minden évben megújított kiadvány jelenik meg az aktuális adatokkal.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mindenki maga dönti el, hogy a kért összeget milyen formában juttassa el hozzánk: egészben, vagy több részletben, számlára utalja át, vagy készpénzben (természetesen elismervény, nyugta fejében), óhajt-e szponzorizálási szerződést, vagy nem, stb.

Első találkozónk 2003. október 12-én lesz, a Gaudeamus Alapítvány 10. születésnapjára szervezett ünnepi rendezvényen, ahol mindenki kézhez kapja a kiadványt, a következő években már zártkörű lesz, csak a tagok részvételével.

Köszönettel vennék bármilyen javaslatot, amely hozzájárulna az ötlet megvalósításához!

Baráti üdvözlettel: Farkas Miklós

A Felhívásra érkezett válaszok alapján a Gaudeamus Alapítvány 10. születésnapjára szervezett ünnepi rendezvényen, 2003. október 12-én megalakult a GA Baráti Társasága, amely öt intézményt, illetve alapítványt és 24 magánszemélyt foglal magába. Erre az alkalomra egy szép kivitelezésű füzet jelent meg, amely tartalmazta a legfőbb tudnivalókat a Baráti Társaságról, az intézmények, illetve magánszemélyek ismertetőit, annyit, amennyit szükségesnek tartottak közölni magukról, s amelyeket személyesen átvettek a jelenlevő tagok, vagy postán kézbesítettük.
A gyakorlati élet bebizonyította, milyen nagy szükség volt azokra a támogatásokra, amelyek a GABT tagjainak adományaiból származtak. A 2003-as évben egyszerűen lehetetlen lett volna a kollégium működtetése a befolyt pénzösszegek nélkül, az energiaárak állandó növekedése és az ebből következő árnövekedések miatt.

Ezek az adományok nemcsak azt tették lehetővé, hogy nem kellett növelnünk a bentlakó diákok hozzájárulását, hanem a megkezdett projektjeink folytatását is, amelyek  a tehetséges, de nehéz körülmények között élő vidéki és segesvári diákok szociális támogatását célozzák meg. 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 2004-ben megnövekedett tagjaink létszáma (6 intézmény és 31 magánszemély), ami optimizmussal tölt el a bentlakás- és ezzel együtt iskolánk magyar tagozatának jövőjét illetően.
A GABT tagjainak 2004. évi összejövetelét október 23-án szerveztük meg, és a találkozót a segesvári Kikerics Néptáncegyüttes műsorával tettük színesebbé. Ekkor minden tagunk kézhez kapta a GABT 2004. évi kiadványát. Akik nem tudtak jelen lenni, azoknak postáztuk a kiadványt.
A GABT 2005. évre szóló füzetét csak 2006. elején adjuk ki és az alapító tagok  2006. április 8-i közgyűlésén nyújtjuk át ünnepélyes körülmények között.
Ez a találkozó legyen tisztelgés és köszönetnyilvánítás azok előtt, akik önzetlen támogatásukkal hozzájárulnak a segesvári magyar tannyelvű oktatás fennmaradásához és további fejlesztéséhez.

 

Segesvár, 2005. december 10.

Farkas Miklós