Realizări

REALIZĂRI

 

Înzestrarea unui laborator de informatică cu calculatoare la liceu în anul şcolar 1995/96, care este folosit de toţi elevii şcolii, indiferent de naţionalitate. Modernizarea acestui laborator prin procurarea unor calculatoare mai performante.

 

Înzestrarea unor săli de clasă din liceu cu mobilier.

 

Acordarea unui sprijin permanent elevilor talentaţi din Sighişoara şi din imprejurimi, care trăiesc în condiţii materiale grele. În perioada 1994-2008 au primit burse peste 400 de elevi, iar majoritatea lor au continuat studiile la Universităţi şi Instituţii Superioare.

 

Sprijinirea materială a elevilor navetişti. În aceşti ani peste 400 de elevi de la Colegiul Naţional Mircea Eliade, Gimnaziul de Stat Aurel Mosora, respectiv Gimnaziul de Stat Zaharie Boiu au primit contribuţii în bani la abonamente. Aceste fonduri au fost asigurate de Fundaţia COMMUNITAS.

 

Cu sprijinul Fundaţiei Illyés de la Budapesta şi Fundaţia Şcoală din Cluj în anul 1998 am reuşit să cumpărăm un imobil, unde funcţionează un internat şcolar, începând din anul 1999. În anul 2000 am reuşit să modernizăm clădirea veche, construind o mansardă, prin care condiţiile de cazare şi învăţare au devenit mai bune.

 

Amenajarea unui laborator de informatică 10 calculatoare moderne și dezvoltarea lui.

 

FUNDAŢIA APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY printr-un sprijin material foarte important a făcut posibilă construirea unei noi clădiri care cuprinde o cantină modernă, sala de mese, două locuinţe pentru.profesori, opt camere moderne cu patru paturi şi o sală de festivităţi cu o capacitate de 150-200 locuri. În acest moment putem caza 56 de elevi, care pot servi masa la cantina internatului, asigurând condiţii bune pentru învăţătură. Ne-au mai sprijinit material cu sume importante FUNDAŢIA H.NIERMANN din Düsseldorf, SZÜLŐFÖLD ALAP , ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY din Budapesta , UDMR şi CONSILIUL LOCAL Sighişoara.

 

La sfârşit de săptămână, precum şi în timpul vacanţelor şcolare asigurăm cazarea şi la cerere (dacă grupul conţine cel puţin 30 de persoane) masa.

 

Organizarea unor cursuri de matematică, informatică şi limbi moderne pentru elevi şi adulţi. În urma unor rezultate slabe la examenele de bacalaureat, începând din anul școlar 2012-13, organizăm cursuri grattuite pentru elevi, la limba și literatură română.

 

Amenajarea unei biblioteci care conţine în jur de 3000 de cărţi și prelucrarea cărților la calculator,

 

Sprijinirea elevilor care au prticipat la diferite concursuri şcolare.

 

Înfiinţarea unei formaţii de dansuri populare în 1993, denumită Kikerics, care a devenit persoană juridică în anul 2004 , denumită Asociaţia Culturală Kikerics, sub conducerea profesorului Borbély Kiss László şi a soţiei, învăţătoarea Borbély Kiss Edit, cuprinzând peste 180 de copii, de la grădiniţă, până la liceu.

 

La fiecare sfârşit de an şcolar se acordă cărţi de premii elevilor merituoşi atât la secţia română, cât şi la secţia maghiară. De exemplu în anul 2012 valoarea cărţilor de premii acordate elevilor de la secţia română, a depăşit suma de 1000 RON.

 

După predarea în folosință a sălii de festivități, cu o capacitate de 150 de locuri, începând din anul 2009, organizăm anual în jur de 50 de manifestări culturale : concerte de muzică de cameră (8-10 anual) în colaborare cu Filarmonia din Cluj şi Primăria Municipiului Sighişoara, spectacole de teatru în colaborare cu Universitatea de Artă din Tg.Mureș și alte instituții, prezentări de cărți și întâlniri cu scriitori, concursuri școlare (recitări de poezii, concurs interjudețean de matematică, concurs internațional de lupte libere pentru juniori, etc.)

 

Începând din anul 2009, instituția noastră poartă numele Casa Gaudeamus-Centru Educațional și Cultural.

 

Neavând nici un fel de sprijin din partea satutului , asigurarea funcţionării internatului este foarte dificilă. Fundaţia noastră nu are nici un fel de venit fix anual pe care putem conta, în afara contribuţiei elevilor care nu acoperă de departe cheltuielile. Suntem obligaţi să înaintăm un mare număr de proiecte fundaţiilor din străinătate şi din ţară. Şansa să primim sprijin material este foarte mică, deci la începutul fiecărui an şcolar se pune problema supravieţuirii. Până acuma am reuşit prinr-un efort extraordinar, dar ce se va întâmpla în viitor ?

 

Facem un efort deosebit pentru asigurarea sumelor necesare. Suntem sprijiniţi de câteva fundaţii din străinătate ( Ungaria, Germania, SUA, Olanda,etc.) respectiv de către unii dintre foştii elevi , de peste hotare, care sunt membrii Asociaţiei Prietenilor Fundaţiei Gaudeamus, înfiinţată în anul 2003. Un număr împortant de foşti absolvenţi ai liceului care trăiesc în Sighişoara, sau în alte localităţi din ţară, acordă un sprijin material substanţial fundaţiei noastre.

 

Avem şi o contribuţie împortantă din venituri proprii, realizate prin activităţi turistice în perioada vacanţelor şcolare, prin cazarea unor grupuri de elevi. Din contribuţiile de 2% din acest an, sperăm să obţinem sume mai impoortante.

 

În sfârşit câteva cuvinte despre oamenii care asigură funcţionarea fundaţiei, respectiv a internatului. Conducerea fundaţiei este asigurată de un Consiliu Director (Curatoriu) format din 7 membri, (+directorul adjunct al liceului cu drept consultativ), majoritatea foşti elevi ai liceului, care desfăşoară o activitate plină de abnegaţie, fără să fie remuneraţi.

 

Membrii Consiliului Director:

Farkas Miklós, profesor pensionar, director

Veress Zsombor, farmacist, dir.adj.

László Imola, profesoară, responsabil cu bursele școlare

Székely Juliánna, contabilă, responsabil economic

Lőrincz Éva, agent de asigurare, casier

Szász Izolda, avocat, responsabil cu problemele juridice

Birtalan Levente, patron, responsabil cu construcțiile

Tóth Tivadar, profesor, dir. adj. cu drept consultativ

 

Fundația noastră are șase angajați, dintre care numai patru au normă întreagă, iar activitatea lor este sprijinită de un număr mare de voluntari.

 

 

Sighişoara, la 01.01.2013.

 Farkas Miklós

director