Támogatási rendszerünk

Alapítványunk ösztöndíjakkal támogatja nemcsak a bentlakó, hanem a segesvári és ingázó tanulókat is. Ebben az iskolai évben 56 diákot támogattunk ösztöndíjjal, 47.000 lej értékben. Az ingázó tanulók támogatását 2001-től kiterjesztettük az általános iskolásokra is, azzal a rendkívül fontos célkitűzéssel, hogy támogassuk a fehéregyházi és nagybúni általános iskolások ingázási költségeit, ha anyanyelvükön folytatják tanulmányaikat, de a más helységekből ingázókét is. A támogatásban részesülnek a bentlakó diákok is, akik minden hét végén hazamennek. Ebben az iskolai évben 75 ingázó diák kapott támogatást 39.000 lej értékben, amely összeget teljes egészében a COMMUNITAS Alapítvány biztosította. Ezek mind céltámogatások voltak, tehát más célra nem fordíthattuk.

 

Anyagi alapjaink: a működtetéshez szükséges költségeket főleg pályázatokból, kisebb részét pedig a diákok hozzájárulásából biztosítjuk. Hozzájárulásuk: havi 30 lej a közköltségekhez és napi 14 lej az étkezéshez. Hangsúlyozzuk, hogy a 2010-2011-es iskolai évben a 26 bentlakó tanuló közül 21 részesült támogatásban, így a fenti összegek csak egy részét kell befizetniük, ezért rendkívül nehéz biztosítani a működtetést. Turisztikai tevékenységből származó bevételeink is vannak, a hétvégeken és a tanítási szünetekben érkező vendégektől.

 

Az ösztöndíjak 80%-át a Gaudeamus Alapítvány Baráti Társasága biztosítja, amely 2003-ban alakult, s amelynek tagjai intézmények és magánszemélyek. Ki kell emelnünk a Szövetség a Szórványért Egyesület, a Communitas Alapítvány, a Szülőföld Alap és az Eurotrans Alapítvány támogatását is a kollégium működtetésében. 2011-től kezdve a Bethlen Gábor Alap lett az egyik fő támogatónk, s ennek keretében a Providencia KFT.