Kuratórium

KURATÓRIUM

Az alapítványt egy héttagú Kuratórium vezeti, melynek tagjai:

Farkas Miklós, nyug. tanár igazgató, 00-40-265-773019

Veress Zsombor, gyógyszerész igazgatóhelyettes, 00-40-265-779330

László Imola, tanárnő az ösztöndíjak felelőse, 00-40-265-772706

Székely Juliánna , könyvelő gazdasági felelős, 00-40-265-776107

Lőrincz Éva, biztosítási ügynök pénztáros, 00-40-265-777981

Birtalan Levente, magánvállalkozó az építkezések felelőse, 00-40-265-774261

Szász Izolda, ügyvéd a jogi kérdések felelőse, 00-40-265-777123

Tóth Tivadar, tanár, a magyar tagozat igazgatója, konzultációs joggal, 00-40-745086128

A kuratórium tagjai nemcsak döntéseket hoznak, hanem az ügyintézést is végzik mindenféle javadalmazás nélkül.

 A Felügyelő Bizottság tagjai:

Albert Júlia, közgazdász – elnök,

Sorbán Csilla, közgazdász

Dr. Mezei Elemér, egyetemi előadótanár.

Hat alkalmazottunk van, ebből csak három dolgozik teljes munkaidőben. Állami támogatás híján, fizetésüket az alapítványnak kell biztosítania. Munkánkat több önkéntes segíti.

Az egyre gyengülő anyagi helyzet miatt a vidéki szülők azt a kevés hozzájárulást sem tudják fizetni, amit a gyerekektől kérünk. A tavalyhoz viszonyítva 11-diákkal csökkent a bentlakó tanulók száma. Tekintve a segesvári és környékbeli gyerekek létszámának állandó csökkenését, csak a bentlakó tanulók számának a növelésével oldhatjuk meg a segesvári magyar tannyelvű oktatás fenntartását. Állami támogatás nélkül rendkívül nehéz a szórványközpont fenntartása, a szolgáltatások és alkalmazottak béreinek a kifizetése. Ezért olyan anyagi támogatásra van szükségünk, amely hozzájárul ahhoz, hogy a bentlakó diákok költségei ne növekedjenek, mivel egyes szülők számára már most túl nagy anyagi megterhelést jelent gyerekeik taníttatása.

Segesvár, 2011. augusztus 1.