Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

A segesvári GAUDEAMUS ALAPÍTVÁNY 1993. szeptember 25-én alakult meg, 56 (ötvenhat) alapító tag hozta létre, zömében a Mircea Eliade Elméleti Líceum magyar tagozatának végzettjei, illetve tanárai és az 1993. október 8-i Törvényszéki Határozat alapján vált jogi személlyé.

Az Alapítvány célja a segesvári és környékbeli magyar nemzetiségű diákok anyanyelvű oktatásának támogatása, valamint a Mircea Eliade Elméleti Líceumban folyó oktatás és nevelés színvonalának állandó emelése.

Székhelye: 3050 Segesvár, Griviţei u. 4/a/25, Maros megye.

Működési időtartama: meghatározatlan ideig.

Vagyona: 649.350.000 lej, amely a Segesvár, Ecaterina Teodoroiu u., 2. sz. alatti ingatlan értéke, az 1998. május 18-i, 1347-es számú adás-vételi szerződés alapján.

 

Az Igazgatótanács (Kuratórium) összetétele:

1. Farkas Miklós, tanár igazgató

2. Palló Zoltán, mérnök igazgatóhelyettes

3. László Imola, tanárnő titkár

4. Horváth Zsuzsa, közgazdász gazdasági felelős, könyvelő

5. Lőrincz Éva, biztosítási ügynök pénztáros

6. Birtalan Levente, magánvállalkozó tag

7. Szakács László, tanár tag

 

A Felügyelőbizottság összetétele:

1. Albert Júlia, közgazdász elnök

2. Sorbán Csilla, közgazdász tag

3. Mezei Elemér, egyetemi adjunktus tag

Farkas Miklós igazgató

Segesvár, 2002. április 10.