Act constitutive

ACT CONSTITUTIV

FUNDAŢIA CULTURAL ŞTIINŢIFICĂ GAUDEAMUS din Sighişoara a fost înfiinţată de către 56 (cincizeci şi şase) de membri fondatori la data de 25. septembrie 1993., majoritatea lor foşti absolvenţi ai secţiei maghiare de la Liceul Teoretic Mircea Eliade, respectiv profesori şi a dobândit personalitatea juridică pe baza SENTINŢEI CIVILE nr. 2569 din 8 octombrie 1993.

SCOPUL fundaţiei este sprijinirea învăţământului în limba maternă a etniei maghiare din Sighişoara şi din imprejurimi, în mod special şi în general procesul de învăţământ de la Liceul Teoretic Mircea Eliade.

SEDIUL Fundaţiei Gaudeamus se află în municipiul Sighişoara, str. Griviţei nr. 4/a, ap. 25., Jud. Mureş, cod poştal 3050.

Durata de funcţionare a fundaţiei se stabileşte pe termen nedeterminat.

Patrimoniul este de 649.350.000 lei, valoarea imobilului din Sighişoara, str. Ecaterina Teodoroiu nr.  2., care se află în proprietatea Fundaţiei Gaudeamus, conform Contractului de vânzare şi cumpărare nr. 1347 din 18. mai 1998.

Componenţa CONSILIULUI DIRECTOR (CURATORIU)

1. Farkas Miklós, profesor – director

2. Palló Zoltán, subinginer – director adjunct

3. László Imola, profesoară – secretar

4. Horvath Susana, economistă – responsabil economic, contabil

5. Lőrincz Éva, agent de asigurare – casier

6. Birtalan Levente, intreprinzător – membru

7. Szakács László, profesor – membru

Componenţa COMISIEI DE CENZORI :

  1. Albert Julia, economistă – preşedinte

  2. Sorbán Csilla, economistă – membră

  3. Mezei Elemér, lector univ. – membru

Farkas Miklós

director