Tehetséges diákok szociális támogatása

• A tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő vidéki és segesvári diákok szociális támogatása

A kollégiumi, illetve ingázási költségek teljes, vagy részleges térítésével a bentlakó, illetve ingázó tanulókat támogatjuk, a segesváriaknak szintén támogatást nyújtunk. A feltétel a jó tanulmányi eredmény és a kitűnő magaviselet, de kivételesen nehéz anyagi körülmények között szociális támogatást is nyújtunk, itt már nem követeljük meg a kiváló tanulmányi eredményt, csak a 10-es magaviseleti jegyet. Ezzel a támogatással nagy mértékben hozzájárultunk ahhoz, hogy ezek a diákok folytathassák gimnáziumi tanulmányaikat. A program 1994-ben indult be, azóta mintegy 300 tanulót támogattunk ösztöndíjakkal és 400 diákot az ingázási költségek térítésével. 2000-ben sikerült kiterjesztenünk a támogatást két olyan Általános Iskolára is, ahol magyar tannyelvű oktatás is folyik. Olyan ingázó diákokat támogatunk, akik a környező szórványból járnak iskolába Segesvárra, mivel otthon nem létezik anyanyelvű oktatás. A támogatott diákok döntő többsége az érettségi vizsga letétele után egyetemeken és főiskolákon folytatta tanulmányait.

A támogatáshoz szükséges összegeket két magán alapítású ösztöndíjból (dr. Buzogány Dezső és Csaszkóczy Emil), a Los-Angelesi Cserkészbarátok és a müncheni Hilsverein Nymphenburg Alapítvány állandó támogatásából, valamint az Illyés Közalapítványtól, Apáczai Közalapítványtól, Magyar Oktatási Minisztériumtól, a Határon Túli Magyarok Hivatalától pályázatokon elnyert összegekből, valamint személyes adományokból biztosítottuk. A 2003-2004-es iskolai évben a Connecticuti Magyar Kultúregyesület (HCSC) jelentős összeggel támogatott öt rászoruló diákot.

Az egyéves támogatás átlagos összege 3000 Euro körül mozgott.

A következő évektől kezdve már 20 tanulónak biztosít évi 300 USD összegű támogatást.

2009-ben a támogatás elérte a 3500 EUR öszeget. A projekt beindítása óta mintegy 350 diák részesült ösztöndíjban, s 450 ingázási támogatásban. Egyik legkiemelkedőbb támogatónk, Gróf Bethlen Miklós elhunyta után családjának támogatásával létrehoztuk a „Gróf Bethlen Miklós” ösztöndíjat. A Communitas Alapítvány és a Pro Diaspora-Szövetség a Szórványért támogatásai szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok hozzájárulása a költségekhez elviselhető szinten maradjanak a családok számára.

A támogatók köre bővült, Lukács László volt tanítványunk ösztöndíjat alapított egy tanuló részére. Boros Róbert és felesége Boros Márta a svájci Verein Region Thun Hilft Roumanien támogatásával működő Emidea Creativ Egyesület vezetői ösztöndíjat alapítottak négy tanuló részére.

A következő években nőtt a támogatott tanulók száma.