Tanfolyamok

• Tanfolyamok szervezése

A kollégium régi épületében két termet képeztünk ki, egy számítógéptermet és egy, nyelvek oktatására szolgáló termet. A Sulinet program keretében 10 modern szémítógépet és hozzátartozó szoftver csomagot kaptunk, ahol informatika-tanfolyamokat is szervezünk. A másik teremben német és angol nyelvtanfolyamokra került sor, sőt 2003-ban magyar nyelvtanfolyamot is szerveztünk román és német nemzetiségűek számára.

Sajnos az utóbbi években megcsappant az érdeklodés a tanfolyamok iránt.

Tekintettel az érettségi vizsgán elért gyenge eredményekre román nyelv és irodalomból, a 2012-13-as iskolai évben ingyenes tanfolyamot szerveztünk a tanulók részére. Újra indultak matematika tanfolyamok is.