Cursuri de limbi, matematică, informatică

Organizarea unor cursuri de limba și literatura română, matematică, informatică și limbi străine (engleză, germană)