Kiskönyvtár

•Kiskönyvtár létrehozása és állandó bővítése

A kollégium régi épületében, egy, erre a célra megfelelő teremben lérehoztunk egy kiskönyvtárat, azzal a céllal, hogy a bentlakó tanulók, de a Líceum magyar tagozatának minden tanulója hozzáférhessen irodalmi, természettudományos, történelmi, filozófiai, vallásos, stb. tárgyú könyvekhez. A könyvtár jelenlegi állománya mintegy 3000 kötet, hamarosan hozzákezdünk a számítógépes feldolgozáshoz. Az állomány a Farkas-család (mintegy 1400 k.), a Bartalus család, a Hamvas-család, a Heltai Közalapítvány, az RMPSZ, valamint magyarországi adományokból állt össze és állandóan fejlődik, ugyanakkor jelentős folyóirat-gyűjteményünk is van. Imre József magyarországi magánvállalkozó, az iskola volt diákja látott el könyvesszekrényekkel.

Szeretnénk bővíteni és idővel a segesvári és a környékbeli szórványban élő magyarok rendelkezésére bocsátani. Programfelelős: Vass Katalin

A számítógépes feldolgozás elég sokat váratott magára, most van folyamatban. Programfelelős Molnár Annamária, tanár.

A könyvek egyharmadát sikerült számítógépes nyilvántartásba venni. A feldolgozás befejezésének határideje 2013. május 15.