Kikerics Néptáncegyüttes
A segesvári Kikerics Néptáncegyüttes rövid bemutatása

A Segesváron 1993-ban megalakult Gaudeamus Alapítvány még az alakulás évében megalapította a helyi vegyes tannyelvű elméleti líceum és egyik általános iskola magyar tagozatán tanuló diákokból azt a néptáncegyüttest, amely később felvette a „Kikerics” nevet.

Az együttes megalakulásakor alig akadt egy-két tanuló, akinek volt valami halvány fogalma a néptáncról. GULÁCSI MELINDA tanárnő lelkes irányításával és Mátéfi Csaba táncoktató szakmai hozzájárulásával, az együttes hamarosan „színpadképes” lett és számos előadást tartott Segesváron és a környékbeli falvakban, mint pl.: Fehéregyháza, Nagybún, Kend, Balavásár, Gyulakúta, Alsórákos, Kőhalom, Olthévíz, Apáca, Héjjasfalva. Felléptek még Medgyesen, Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen. Ebben az időszakban az együttesnek saját zenekara volt, amely az iskola volt diákjaiból állt össze: Keresztes Sándor – hegedű, Ambrus József – brácsa, Nagy István és Fodor Levente – nagybőgő. Az együttes fellépéseit Farkas Miklós szervezte, ő volt az előadások rendezője is. Magyarországi fellépéseink is szép sikert hoztak, Keszthelyen, Hévízen, Miskolcon és Békésen nagy szeretettel fogadták táncosainkat. Feltétlenül meg kell említenünk, hogy az együttes a fellépéseiből származó jövedelem jelentős részét a Segesvári Gaudeamus Alapítványnak adományozta, amely nagy mértékben elősegítette a bentlakás beindítását az 1998-1999-es tanévben.

Az együttes irányítója 2000-ig Gulácsi Melinda, 2000-től jómagam, Borbély-Kiss László . Az elmúlt 10 évben az együttes évenként legalább két új műsorral jelentkezik és nagyon sok önálló előadást tart. Mivel a segesvári Gaudeamus Alapítvány elsőrendű célja a segesvári és környékbeli magyar tannyelvű oktatás támogatása, az együttes fontosnak tartja, hogy felkeresse az összes olyan helységeket, amelyekből a helyi líceum vidéki tanulói származnak. Ezenkívül nagyon sok erdélyi néptánctalálkozón veszünk részt és az együttes minden évben legalább egyszer turnézunk külföldön is (magyarországi kapcsolataink közül elsősorban a keszthelyit és a kiskunfélegyházit kell kiemelnünk).

Az irányítók munkája mellett a nagy csoport szakmai irányítását a székelykeresztúri „Pipacsok” Táncegyüttes táncoktatója, Mátéfi Csaba biztosítja. Az évek során betanult táncrendjeink közé Erdély és a Kárpát-medence szinte valamennyi néprajzi tájegységének táncai besorolhatók: udvarhelyszéki, gyímesi, marosszéki, felcsíki, széki, valamint kalotaszegi. Jelenleg vajdaszentiványi, küküllőmenti, mezőségi és sóvídéki táncaink vannak, a kicsiknek pedig nyárádmenti, felcsíki, dunamenti, dunántúli, valamint szatmári táncrendjeik vannak.

Az utóbbi évek során sikerült megoldanunk az utánpótlásképzés problémáját, mely hosszú évekig hátrányosan befolyásolta az együttes munkájának minőségét. Mivel a tánccsoport kezdetben kizárólag a líceumi diákokból verbuválódott, a táncosok, mire megtanultak táncolni, már hamarosan el is hagyták az iskolát. Ma már hál’Istennek elmondható, hogy több (4) utánpótláscsoport is működik, az óvódásoktól a nyolcadikosokig (kb. 130 gyerek összesen). Közülük igencsak kiemelkedik a negyedikesekből álló Kis-Kikerics, akik az utóbbi években gazdag tapasztalatra tettek szert, részt véve Erdély fontosabb néptánctalálkozóin. Bármerre jártak, korcsoportukon belül mindig a legjobbak között emelték ki. Irányítójuk, oktatójuk Borbély-Kiss Edith.

Az utóbbi évek sikeres pályázatainak köszönhetően jelentősen gazdagodott az együttes eszköztára több rend népviselettel, ezenkívül technikai felszereltsége újult fel. Másik, talán legfontosabb megvalósítása, hogy 2001-ben sikerült újraindítania és másfél évet működtetnie Segesváron a táncházmozgalmat, mely a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium anyagi támogatásának köszönhetően vált lehetővé, valamint a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttes muzsikusainak (Moldován-Horváth István, Bőr-Hunyadi Gyula, Marton László, Gyárfás Róbert, Simon István) hozzáállásával.

A segesvári Kikerics Néptáncegyüttes visszatérő vendége a nagysikerű ProEtnica – Romániai Kisebbségek Országos Fesztiváljának, ami minden évben Segesváron kerül megrendezésre, ezenkívül a hagyományos székelykeresztúri Sóskút-fesztiválnak, a székelyudvarhelyi Gyermektánccsoportok Találkozójának, valamint a nyárádmenti településeket „végigjáró”Vándorcsizma-találkozóknakSikerként könyveljük el azt is, hogy 2003. decemberében a Martin György Néptáncszövetség által Csíkszeredában megrendezett Országos Néptáncgálán táncegyüttesünk, számos más erdélyi csoporttal együtt, ???????????????????????????????????????????minősült.

Az együttes szeretne továbbra is szép eredményeket maga mögött tudni, a Kárpát-medencei néptáncörökséget továbbvinni, tanulni, művelni és átadni a közönségnek.

Borbély-Kiss László,

csoportvezető

2004. őszén megalakult a KIKERICS KULTURÁLIS EGYESÜLET, így az együttes önállóvá vált. Azóta közel 200 gyermek (óvodások, elemisták, általános iskolások és gimnáziumi tanulók, sőt véndiákok is) műveli magas színvonalon a néptáncot BORBÉLY-KISS LÁSZLÓ ÉS BORBÉLY- KISS EDITH irányításával.